مقایسه روش خونگیری به وسیله نرمال سالین لاک با شیوه معمول؛ جهت اندازه گیری قند خون و الکترولیت ها

چکیده:
تکنیک سالین لاک روشی را جهت دسترسی مناسب و راحت برای گرفتن مکرر نمونه های خون، بدون نیاز به وارد نمودن سوزن به بدن بیمار، فراهم آورده است. اما متاسفانه در مورد اعتبار خونگیری به وسیله نرمال سالن لاک برای اندازه گیری الکترولیتها و قندخون، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین 30 نفر از بیماران بستری در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بوشهر که دارای سالن لاک بودند برای اندازه گیری الکترولیتها و قند خون مورد بررسی قرار گرفتند. بدین ترتیب که، از هر واحد پژوهش، 3 نمونه خون تهیه شد (2 نمونه 2 سی سی از دست دارای سالین لاک و یک نمونه 2 سی سی از ورید دست مقابل) جهت جمع آوری نمونه خون از دست دارای سالین لاک و یک نمونه 2 سی سی از ورید دست مقابل). جهت جمع آوری نمونه خون از دست دارای سالین لاک در ابتدا 5/0 سی سی خون (معادل با 2 برابر فضای مرده سالین لاک که 25/0 سی سی بود) دور ریخته شد. سپس دو نمونه، 2 سی سی تهیه شد. حجم خونی که قبل از نمونه گیری اول دور ریخته شد 5/0 سی سی و حجم خونی که قبل از نمونه گیری دوم ریخته شد 5/2 سی سی محاسبه گردید. بطور همزمان 2 سی سی خون از عضو مقابل تهیه شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان الکترولیتها و قندخون در سه نمونه تهیه شده با هم یکسان می باشد و بین دفعات مختلف اندازه گیری میزان الکترولیتها و قندخون گرفته شده از طریق سالن لاک بعد از دور ریختن 5/0 و 5/2 سی سی خون با خون وریدی دست مقابل یکسان است پذیرفته شد. به عبارت دیگر می توان از سالین لاک جهت تهیه نمونه خون برای اندازه گیری میزان الکترولیتها و قندخون استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
110
لینک کوتاه:
magiran.com/p685386 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!