ارزش تشخیص افزایش پروتئین واکنشی سی (CRP) در آپاندیسیتحاد

چکیده:
افزایش پروتئین واکنشی سی (CRP) و شمارش گلبولهای سفید خون در موارد مشکوک آپاندیسیت حاد، می تواند اطلاعات بسیار با ارزشی را برای جراح فراهم آورند. برای تعیین سودمندی بالینی افزایش CRP به روش کیفی در آپاندیسیت حاد، در 101 بیمار متوالی مشکوک به آپاندیسیت حاد در بدو بستری شدن در بیمارستان و روز دوم و پنجم بعد از آپاندکتومی، CRP به روش کیفی تعیین شد. تشخیص آپاندیسیت حاد در 64(4/63 درصد) نفر از طریق هیستوپاتولوژی اثبات شد و در 37 (3/36 درصد) نفر آپاندیس طبیعی برداشت شده بود. در بیماران با آپاندیسیت حاد 52 نفر (25/81 درصد) دارای CRP مثبت و در بیماران با آپاندیس طبیعی 9 نفر (3/24 درصد) CRP مثبت داشتند.(05/0 P<). تمام بیماران در روز دوم دارای CRP مثبت بودند. حساسیت اختصاصی بودن و دقت تشخیصی CRP برای آپاندیسیت حاد، به ترتیب 2/81%، 7/75% و 75/0 بود. احتمال آپاندیسیت حاد بیمارانی که سطح CRP و شمارش گلبول های سفید طبیعی داشتند کمتر از 5 درصد و احتمال آپاندکتومی منفی در بیماران با هر دو آزمایش مثبت کمتر از 10 درصد بود. بنابراین اندازه گیری CRP سرم، بعنوان یک آزمون آزمایشگاهی معمول برای بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
116
لینک کوتاه:
magiran.com/p685388 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!