شیوع سندرم متابولیک در بزرگسالان اکبرآباد کوار فارس در سال 1387

پیام:
چکیده:
مقدمه

سندرم متابولیک که سندرم مقاومت به انسولین هم نامیده می شود، مجموعه ای از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 است. اطلاعات محدودی در مورد شیوع این سندرم در نواحی روستایی ایران وجود دارد.

مواد و روش ها

این مطالعه به روش مقطعی در 1402 فرد (90-19 ساله) از ساکنان این روستا که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. تشخیص سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATPIII، ATPIII بازنگری شده و IDF انجام شد.

یافته ها

در این مطالعه شیوع کلی سندرم متابولیک بر اساس تعریف ATPIII، 6/25 درصد بود که این میزان براساس تعریف ATPIII بازنگری شده و IDF به ترتیب 29 درصد و 5/30 درصد بود. یافته های مدل رگرسیونی پس از تعدیل اثر عوامل سن، جنس، نمایه ی توده ی بدن، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات نشان داد که براساس تعریف ATPIII و ATPIII بازنگری شده بین مردان و زنان از نظر شیوع سندرم متابولیک تفاوت آماری وجود ندارد (2/0P =)، اما بر اساس تعریف IDF، شیوع سندرم متابولیک در زنان 97/1 برابر مردان بود. بر اساس هر سه تعریف پس از تطبیق جنسی به ازای هر یک سال افزایش در سن میزان سندرم متابولیک 05/1 درصد (فاصله ی اطمینان 95%: 06/1-04/1) بیشتر شد از میان عوامل خطرساز سندرم متابولیک بر اساس هر سه تعریف، HDL-C پایین در هر دو جنس شایع ترین بود و اختلاف قندخون ناشتا کمترین شیوع را داشت.

نتیجه گیری

یافته ها بر شیوع بالای سندرم متابولیک در جمعیت روستایی بزرگسال روستای اکبرآباد فارس دلالت دارد. بر مبنای این پژوهش باید در جهت اصلاح عوامل خطرساز سندرم متابولیک کوشید تا از ابتلای افراد پیشگیری شود و سلامت عمومی جامعه ارتقاء یابد.

زبان:
فارسی
صفحه:
405
لینک کوتاه:
magiran.com/p685594 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.