مهاجرت نخبگان: پدیده ای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی

نویسنده:
چکیده:
مهاجرت نخبگان یکی از عارضه های جدی کشورهای در حال توسعه است که درباره آن بحث های زیادی شده و می شود. آنچه بیشتر در این نوشته ها دیده می شود، مهاجرت را تنها درحوزه های اجتماعی، اقتصادی یا حداکثر سیاسی محصور می کند. اما نویسنده معتقد است با تغییرو تحول در مفهوم امنیت، مهاجرت نخبگان، بر کشورهای در حال توسعه اثرات امنیتی نیز خواهدداشت. اگر تا قبل از این، دست اندرکاران مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مهاجرت نخبگان می پرداختند، امروز این مساله توجه کارگزاران امنیتی کشور را نیز می طلبد. این مقاله به بررسی کم و کیف و تعامل جنبه های غیرامنیتی مهاجرت نخبگان با ابعاد امنیتی آن می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
423 تا 441
لینک کوتاه:
magiran.com/p69247 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!