بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان)

چکیده:
مقدمه
چاقی در اطفال سبب افزایش احتمال ابتلا به چاقی در زمان بلوغ و بیماری های ناشی از آن از جمله سندرم متابولیک می شود. از آنجایی که کبد چرب یکی از اختلالات مرتبط با سندرم متابولیک است، این مطالعه جهت بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان ایرانی چاق در مقایسه با کودکان با وزن طبیعی و اضافه وزن طراحی شده است.
روش بررسی
یک مطالعه مقطعی بر روی 952 کودک و نوجوان در سنین بین 6 تا 18 سال انجام شد. مدت زمان این طرح 13 ماه (از آبان ماه 85 تا آذر ماه 86) بود. این کودکان بر اساس BMI در سه گروه با وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه هایی شامل مشخصات دموگرافیک و آنتروپومتریک کلیه کودکان توسط یک رادیولوژیست که از BMI آنها بی اطلاع بود از لحاظ تشخیص کبد چرب سونوگرافی شدند. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارSPSS (Ver 15) و آزمون ANOVA بررسی شد.
نتایج
شیوع کبد چرب در کودکان چاق 4/54 درصد بود که بطور معنی داری از کودکان با اضاف هوزن(5/10 درصد) و با وزن طبیعی(1 درصد) بالاتر بود. بر اساس نتایج این مطالعه شیوع کبد چرب در دو جنس تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد کودکان چاق ایرانی در معرض ابتلا به سندرم متابولیک و نیز سایر بیماریهای غیر واگیر مرتبط با چاقی هستند. لزوم بکارگیری راهکارهایی برای اصلاح وزن شامل آموزش اصلاح شیوه زندگی برای این کودکان احساس می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
270 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p692971 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!