حکمت الاهی و مسئله قرینه ای شر

نویسنده:
چکیده:
مسئله شر به طور عموم در دو دسته مسئله منطقی شر و مسئله قرینه ای شر طبقه بندی می شود. یکی از تقریرهای اثرگذار از مسئله قرینه ای شر از سوی ویلیم رو ارایه شده که بر ایده شرور گزاف استوار است. رو، استدلالی ترتیب می دهد که بر پایه آن، وجود شرور گزاف قرینه ای بر نامعقول بودن باور به وجود خداوند همه دان، همه توان و خیر مطلق است. غالب ناقدان استدلال وی کوشیده اند با تحلیل دقیق مبانی معرفت شناختی مقدمه های آن، ضعفش را آشکار سازند. محور مشترک این رویکردهای انتقادی کوشش برای ارایه اصولی است که بیانگر شرایط لازم و کافی گذار معقول از نیافتن به نبودن باشد. به باور ناقدان، ملاحظه های متعددی از جمله مطلق بودن علم خداوند و محدودیت دانش انسان، نشان می دهند که مبانی استدلال رو (بویژه مقدمه نخست آن) این شرایط را ارضا نمی کند. براساس این ملاحظه ها، دفاعی در برابر استدلال قرینه ای شر شکل می گیرد که نامعقول بودن این استدلال را آشکار می سازد.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p696915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.