مفهوم موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور: مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اهمیت بسیار زیاد اعزام دانشجو به خارج برای ادامه تحصیل در حدی است که حتی کشورهای پیشرفته جهان نیز از آن بی نیاز نیستند. این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه دانش آموختگان بورسیه خارج از کشور در مورد مفهوم موفقیت تحصیلی و مصادیق آن و عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی انجام شد.
روش کار
در این مطالعه کیفی، 11 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که دانش آموخته دانشگاه های خارج از کشور بودند، شرکت کردند. طی یک مصاحبه باز در خصوص معیارهای سنجش موفقیت تحصیلی و همچنین عوامل مؤثر بر آن از افراد مذکور نظرخواهی شد.
یافته ها
از مهم ترین مصادیق موفقیت تحصیلی در زمینه کمیت تحصیل، شرکت در همایش ها و کنفرانس ها؛ در زمینه کیفیت تحصیل، میزان کارایی مطالب فراگرفته شده و در زمینه مطالب جنبی فراگرفته شده، یادگیری مطالب علمی تخصصی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مصاحبه شوندگان تاکید بسیار زیادی بر عوامل فردی شامل شخصیت، خانواده، مسائل اقتصادی، داشتن دانش تخصصی در رشته مورد مطالعه و مهارت های لازم در خصوص زبان دانشگاه محل تحصیل و همچنین شرایط دانشگاه محل تحصیل، به ویژه استاد راهنما و رشته و موضوع تحقیق داشتند
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به نظر می رسد مصادیق موفقیت تحصیلی گسترده بوده و با اندازه گیری صرف یک یا چند مورد از آن نمی توان فرد را موفق دانست. در این مورد باید به طول مدت تحصیل، میزان تولیدات علمی و کیفیت آنها، میزان مراودات علمی و همچنین کاربرد مطالب فراگرفته شده توسط وی اشاره نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p703989 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.