شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی: مرور ساختار یافته و فراتحلیل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کم خونی فقر آهن شایع ترین اختلال هماتولوژیک در طی بارداری بشمار می روند که با عوارض قابل توجه ای برای مادر (افزایش مرگ و میر مادر) و جنین (کم وزنی و تولد پیش از موعد) همراه است. اطلاع از میزان شیوع این اختلالات در دوران بارداری می تواند در برنامه ریزی مداخلات پیشگیرانه و درمانی موثر باشد. در کشور ما مطالعات پراکنده ای وجود دارد که هر یک شیوع انواع مختلفی از کم خونی را در زنان باردار در نواحی مختلف کشور بررسی کرده اند. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های مرور ساختار یافته و متاآنالیز، تخمینی از شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی ارائه شود.
روش بررسی
به منظور دستیابی به مستندات فارسی و انگلیسی مرتبط، مهم ترین بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی در بازه زمانی 1372 تا 1386 و با استفاده از کلید واژه های استاندارد مورد جستجو قرار گرفتند. کیفیت مطالعات واردشده پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج، سنجیده شده و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات واجد شرایط استخراج شد.
نتایج
بعد از بررسی مستندات فارسی و انگلیسی چاپ شده، تعداد 10 مطالعه واجد شرایط، در مجموع با حجم نمونه 11037 نفر وارد این مرور ساختاریافته شدند. کمترین و بیشترین میزان شیوع گزارش شده کم خونی در مطالعات واجد شرایط به ترتیب 3/4 و 5/21 درصد بود. بر اساس نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات، میزان شیوع تجمعی اختلال کم خونی در زنان باردار ایرانی بر مبنای تعریف سازمان جهانی بهداشت (هموگلوبین کمتر از gr/dl 11) معادل 6/13 درصد (دامنه اطمینان 95 درصد: 9/18-3/8 درصد) برآورد شد. این برآورد پس از حذف تنها مطالعه خارج از محدوده (با شیوع گزارش شده 1/26%) معادل 4/12 درصد با دامنه اطمینان 95 درصد: 9/17-9/6 درصد برآورد شد.
نتیجه گیری
براساس نتایج این تحقیق میزان شیوع کم خونی در دوران بارداری به صورت قابل توجهی کمتر از سایر کشورهای حوزه مدیترانه شرقی است؛ همچنین این برآورد از مقدار تخمین زده شده برای کشور توسط سازمان بهداشت جهانی (بیش از 40 درصد) نیز کمتر است. هرچند تخمین سازمان جهانی بهداشت بر اساس یک مطالعه نسبتا کوچک بوده است که 16 سال قبل انجام شده است. اگرچه مقدار کمتر شیوع برآورد شده در این مطالعه می تواند به علت افزایش پوشش برنامه های مراقبت دوران بارداری در ایران در سال های اخیر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p706982 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.