شیمی کانی بیوتیت در توده های آذرین قلیایی بزقوش و کلیبر، شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:
این کار پژوهشی به بررسی شیمی میکاهای سنگ های آذرین قلیایی مافیک و فلسیک وابسته به فرورانش می پردازد. در این کار میکاهای موجود در گابروی قلیایی کلیبر و نفلین سینیت بزقوش بررسی شدند. این میکاها معمولا به صورت درشت دانه هایی با بافت غربالی بوده و همراه با اکسیدهای Fe-Ti و کانی های مافیک، بافت لکه ای به سنگ می دهند. میکاهای گابروهای قلیایی در بعضی موارد بافت ورقه ای مشخصی را نشان می دهند. بر اساس رده بندی شیمیایی میکاها، کانی های مورد بررسی در حدفاصل بین دو قطب سیدروفیلیت و استونیت قرار دارند و با توجه به مقدار Fe/(Fe + Mg) (33/0<) جزء بیوتیت ها محسوب شده و از فلوگوپیت ها جدا می شوند. ترکیب شیمیایی بیوتیت ها در گابروی قلیایی کلیبر و نفلین سینیت بزقوش به ترتیب بیوتیت منیزیم دار و بیوتیت آهن دار بوده و با توجه به مقادیر اکسیدهای TiO2، MgO، MnO و FeO و نیز مقادیر AlVI جزء انواع ماگمایی اولیه به حساب می آیند. بیوتیت های مورد بررسی علیرغم سنگ قلیایی میزبان، در نمودارهای دوتایی و سه تایی، که بر پایه اکسیدهای Al2O3، MgO و FeO* استوارند، در گستره آهکی- قلیایی کوهزایی قرار می گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
381 تا 394
لینک کوتاه:
magiran.com/p709362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!