بررسی رفتار گرمایی لیزاردیت های طبیعی در فشار اتمسفری، بر اساس تجزیه دستگاهی XRD و DTA - TG

پیام:
چکیده:

تعیین میزان پایداری، تغییرات کانی شناسی و واکنش های گرمایی کانی های سرپانتین، می تواند در تعیین ساز و کار فرورانش، ماگماتیسم و عمق صفحات فرورونده بسیار راهگشا باشد. طی فرایند فرورانش، واکنش های گرمایی، باعث آزاد شدن آب کانی های سرپانتینی می شود. این امر نقش به سزایی را در فرایندهای آتشفشانی وابسته به فرورانش ایفا می کند. در این کار پژوهشی، رفتار گرمایی و تغییرات کانی شناختی کانی لیزاردیت (سرپانتین)، وابسته به منطقه افیولیتی نیریز، در گستره های گرمایی متفاوت و در فشار جوی، با پراش پرتو X (XRD) و آنالیزهای DTA-TG، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان داد که، واکنش های آبزدایی (Dehydration) لیزاردیت-های طبیعی، که به مدت یک ساعت، در دمای 100 تا 150 درجه سانتیگراد گرما گرفته اند، واکنش های هیدورکسیل زدایی (Dehydroxilation) آنها در گستره دمایی 550 تا 690 درجه سانتیگراد صورت می گیرد. لیزاردیت های طبیعی تا دمای 550 درجه سانتیگراد پایدار بوده و در دمای600 درجه سانتیگراد به الیوین (فورستریت) تبدیل می شوند. همچنین در دمای 700 درجه سانتیگراد، پیروکسن (انستاتیت) در نتیجه تجزیه لیزاردیت تشکیل می شود. بین واکنش های آب زدایی و تبلور، آمورف شدن، در دمای 600 درجه سانتیگراد رخ داده و باعث تشکیل مقادیر اندکی آب و سیلیس آزاد شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
395 -404
لینک کوتاه:
magiran.com/p709364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.