موانع زیر ساختی بهره گیری از فنآوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران

چکیده:
امروز، تامین امکانات زیر ساختی، از اقدامات اولیه و ضروری برای ورود به عصر اکترونیک است. بهره گیری از فنآوری اطلاعات فرایند پیچیده ای است که بسیار ی از عوامل فنی و غیر فنی به هم پیوسته را که برخی به کتابخانه و برخی دیگر به فنآوری اطلاعات و جامعه مربوط می شوند، را در بر می گیرد. عوامل زیر ساختی متفاوتی نظیر عوامل فنی، مدیریتی، پرسنلی، اقتصادی، اجتماعی/فرهنگی و دولتی بر بهره گیری فنآوری اطلاعات در کتابخانه ها تاثیر گذارند. در این مطالعه تاثیر این عوامل در بهره گیری موفقیت آمیز فنآوری اطلاعات در کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که فنآوری اطلاعات مواجه هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p70943 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!