چشم اندازی بر ارتباطات و سیبرنتیک

چکیده:
هدف این مقاله برزسی تعریف و اجزای دخیل در ارتباط و سیبرنتیک و ارتباط تنگاتنگ آن دو با هم و با نقشی است که کتابدار و کتابخانه باید رد اجرای وظایف خود ایفا کنند چون این دو در ارتباط مستقیم با هم هستند و حتی در تعریف سیرنتیک اشاره به علم ار تباط و کنترل می شود و کاری که امروز کتابداری انجام می دهد استفاده از فناوری های ارتباطی و سیرنتیکی برای انتقال پیام و اطلاع رسانی است این دو موضوع در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p70944 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!