تاثیر مصرف طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی هنگام فعالیت هوازی

پیام:
چکیده:
مقدمه
با وجود20 سال مطالعه، هنوز هیچ مدرک جامعی مبنی بر تاثیر مکمل سازی کارنیتین بر بهبود یا افزایش عملکرد ورزشی در آزمودنی های سالم وجود ندارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی انجام شد.
روش
28 دانشجوی پسر غیرورزشکار سالم در قالب دو گروه تجربی و کنترل، به ترتیب روزانه 3 گرم ال-کارنیتین ال-تارتارات و دارونما (لاکتوز) را برای مدت 21 روز مصرف نمودند. قبل و بعد از این دوره مکمل سازی، آزمودنی های دو گروه پروتکل ارگومتری هوازی یکنواخت استراند را روی چرخ کارسنج به مدت 20 دقیقه اجرا نمودند. بلافاصله پس از اتمام هر آزمون، نمونه گیری خون به منظور اندازه گیری اسیدچرب آزاد و تری گلیسرید و سایر متابولیت ها به عمل آمد. ضربان قلب استراحت و آزمون نیز اندازه گیری شدند. اطلاعات آماری به دست آمده از شرایط پیش و پس آزمون دو گروه در محیط نرم افزار SPSS نسخه 13 با هم مقایسه شدند.
یافته ها
در گروه تجربی، تفاوت معنی داری در میزان متغیرهای اسید چرب آزاد، تری گلیسرید، ضربان قلب استراحت و ورزش مشاهده نشد. متغیرهای وابسته در گروه کنترل نیز به واسطه مصرف دارونما تغییرات معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری
یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که 3 هفته مکمل سازی ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی تاثیر نمی گذارد. به عبارت دیگر، مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر مصرف سوبسترا و عملکرد استقامتی در افراد سالم تاثیر نمی گذارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p709590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.