ارزیابی شاخص های مرتبط با کیفیت دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم

پیام:
چکیده:

کیفیت نانوایی دانه های گندم از ویژگی های مهم ارقام زراعی گندم در شرایط دیم است. در این بررسی ویژگی های کیفی دانه و زیر واحد های گلوتنین دانه 25 ژنوتیپ پیشرفته گندم نان با رقم زراعی سرداری مقایسه شد. ژنوتیپ های شماره 11 ((OK82282//BOW/NKT/3/F4105W2.1 و 17(Ghods*3/Kavvko//Ghods*3/kaz/kavko) با امتیاز ژنومی 10 که حداکثر امتیاز است برترین ژنوتیپ ها بودند. ژنوتیپ شماره 18 (ALMATY POLUKOVILIK) با امتیاز ژنومی 9 نیز در رتبه دوم قرار گرفت. امتیاز ژنومی رقم زراعی سرداری برابر 8 بود. تعدادی از ویژگی های مهم کیفی دانه برای این ژنوتیپ ها براساس روش استاندارد بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اندازه گیری شد و برای مقایسه ژنوتیپ ها از نظر این ویژگی ها که از نظر عددی همبستگی مثبتی با کیفیت نانوایی دارند، از روش ناپارامتری رتبه و در نهایت میانگین رتبه ها استفاده شد.از نظر درصد پروتئین ده ژنوتیپ برتر از سرداری بودند. ژنوتیپ شماره 8 (MARAGHEH-79-80-2) از نظر در صد پروتئین و عدد زلنی برترین، از نظر حجم نان و سختی دانه رتبه سوم و از نظر شاخص SDS رتبه دوم را داشت. این ژنوتیپ که از ژنوتیپ های در دست معرفی در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایستگاه سرارود است، از نظر کلیه خصوصیات مورد بررسی برترین میانگین رتبه، و از نظر حجم نان و حجم رسوب SDS برترین ژنوتیپ و از نظر درصد پروتئین(3/12 %) و عدد زلنی رتبه سوم را داشت.

زبان:
فارسی
صفحه:
315
لینک کوتاه:
magiran.com/p714358 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.