ارزیابی عوامل خطر و لیپوپروتئین(a) در زنان قبل از یائسگی با بیماری عروق کرونر

چکیده:
زمینه و اهداف
به نظر می رسد که تعداد زنان جوان (قبل از یائسگی) که با حوادث حاد کرونری در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری می شوند رو به افزایش است. با توجه به پدیده فوق، بر آن شدیم که این گروه از بیماران را از نظر وجود عوامل خطر ساز بویژه سطح سرمی لیپو پروتئین آa) LP) در یک مطالعه cohort مورد بررسی آینده نگر قرار دهیم.
روش بررسی
از 79 نفر مورد مطالعه ما، 62 نفر بیمار و 17 نفر به عنوان شاهد تحت ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد مجموعا 61 نفر تحت کرونری آنژیوگرافی قرار گرفتند.
یافته ها
چهل و شش نفر از گروه بیماران (%75) دارای(Lp(a بیشتر از mg/dl 30 بودند، در حالی که 16 نفر از گروه بیماران (%25) دارای (Lp(a کمتر از mg/dl 30 بودند (p=0.033) که تفاوت معنی داری را نشان می داد. در گروه بیماران، 39 نفر با انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه نمودند که 30 نفر از آنان دارای (Lp(a بیشتر از mg/dl 30 و 9 نفر (Lp(a کمتر از mg/dl 30 داشتند که با p=0.04 تفاوت معنی داری را نشان می داد. آن دسته از بیمارانی که با حوادث ترمبوآمبولیک مانند آمبولی مغزی و انسداد گرافت بای پس شده بستری شدند (4 مورد) همگی دارای میزان (Lp(a بیش از mg/dl 60 بودند. در حالی که با میزان سرمی کمتر از mg/dl 60 این پدیده مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
در این مطالعه ما نتیجه گرفتیم که بین افزایش غیرطبیعی میزان (Lp(a سرمی در زنان پره منوپوز با گرفتاری عروق کرونری به نحو بارزی ارتباط وجود دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p72231 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!