مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومین شیمیایی: مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
عوارض دیررس مواجهه با گاز خردل، مصدومین را دچار بیماری های مزمن می کند. یکی از مفاهیم بسیار مهم در بیماران مزمن، کیفیت زندگی است. از طرفی آنچه که به عنوان کیفیت زندگی در یک فرهنگ تعریف می شود، ممکن است با سایر فرهنگ ها کاملا متفاوت باشد
هدف
در یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی و با هدف تبیین مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومین شیمیایی با گاز خردل انجام شد،
مواد و روش ها
با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف با 20 مصدوم شیمیایی مرد و زن(نظامی و غیر نظامی)که در فاز مزمن بیماری بودند، مصاحبه های انفرادی نیمه ساختاردار و بحث در گروه متمرکز انجام گردید. داده ها با روش تحلیل محتوی آنالیز و مفاهیم کلیدی استخراج گردید.
یافته ها
نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت زندگی یک مفهوم نسبی متاثر از ماهیت بیماری(سلامت جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی)، مفهوم تندرستی(صحت و کار آمدی فردی و رفاه و آسایش) و عوامل سازگاری است.
نتیجه گیری
در نهایت با توجه به یافته های این مطالعه باید در اندازه گیری کیفیت زندگی این گروه از بیماران به عناصر سازنده آن و ویژگی های فرهنگی مصدومین توجه داشت و ابزارهایی روا و پایایی برای این گروه تدارک دید.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p724839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.