بررسی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان پرمنوپوز مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان

پیام:
چکیده:
اهداف

این مطالعه به منظور بررسی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان پرمنوپوز مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان بقیه الله (عج) انجام شده است.

مواد و روش ها

در یک مطالعه توصیفی – مقطعی تعداد 644 زن پرمنوپوز از مراجعین به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان بقیه الله (عج) تهران مورد بررسی قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج سنجش تراکم استخوان افراد به دو گروه کاهش تراکم استخوان (مورد) و تراکم استخوان طبیعی (شاهد) تقسیم شدند و اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز کاهش تراکم استخوان توسط پرسشنامه استاندارد کانادایی استئوپروز برای افراد تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میزان استئوپروز در فمور یا ستون فقرات 9/8% و میزان استئوپنی در این نواحی 4/53% بدست آمد. از بین عوامل خطر ساز، کمبود مصرف کلسیم، عدم تحمل لاکتوز، سابقه مصرف دارو های کورتیکواستروئید، متوتروکسات، ضد تشنج، بیماری های آرتریت روماتوئید، پرکاری تیروئید، تالاسمی مینور و وزن زیر 58 کیلوگرم بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری

با توجه به عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در خانم های پرمنوپوز، تبیین تدابیر لازم حین درمان و مراقبت از این بیماران به منظور پیشگیری از کاهش تراکم استخوان ضروری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p724841 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.