تولید آنتی توکسین علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E

پیام:
چکیده:
چکیده
اهداف
توکسین بوتولینوم به عنوان قویترین توکسین معرفی شده است. این توکسین علاوه بر کاربردهای درمانی در پزشکی (بوتاکس)، به عنوان یک تهدید در جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم محسوب می شود. تهیه آنتی بادی علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A تا G علاوه بر کاربرد در شناسایی جدایه های کلستریدیوم بوتولینوم توکسیژنیک، در درمان مسمومیت ناشی از این توکسین نیز نقش دارد. هدف از این مطالعه تولید آنتی توکسین علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E برای کاربرد تشخیص و درمان می باشد.
روش کار
برای ایمن سازی حیوانات آزمایشگاهی (مرغ، موش و خرگوش)، ابتدا توکسوئید با ادجوانت کامل فروند به شکل زیر جلدی یا داخل ماهیچه ای تزریق و در یادآور اول تا سوم، توکسوئید با ادجوانت ناقص فروند تزریق شد. در فواصل و پایان تزریقات، خونگیری به عمل آمد و تیتر آنتی بادی تولید شده با استفاده از روش الیزا، اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج نشان می دهد پس از تزریق هر یادآور افزایش قابل ملاحظه ای در تیتر آنتی بادی در سرم حیوانات آزمایشگاهی دیده می شود. تیتر آنتی بادی علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E در سرم مرغ، خرگوش و موش به بیش از 1:3200 افزایش یافت. پس از تخلیص آنتی بادی، مقدار کمتر از 156/0 میکروگرم آنتی بادی تخلیص شده موشی و مقدار کمتر از 312/0 میکروگرم آنتی بادی تخلیص شده خرگوشی قادر است توکسین را شناسایی نماید.
نتیجه گیری
در این تحقیق، برای تهیه توکسوئید از روش S. Notermans پیروی شد. نتایج نشان می دهد که پس از تزریق توکسوئید آنتی بادی در بدن حیوان آزمایشگاهی افزایش یافته است. تولید آنتی توکسین اختصاصی جهت تشخیص بیماری بوتولیسم بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی و همچنین برای درمان بیماری بوتولیسم ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p724842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.