کاربرد علائم هشدار دهنده در کنترل حوادث در یک صنعت دفاعی در ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعات دهه های اخیر نشان می دهد عامل اصلی حوادث رفتارهای ناایمن است. طراحی و نصب علائم هشدار دهنده یک روش مکمل برای کنترل رفتارهای ناایمن محسوب می شود.
مواد و روش کار
این مطالعه مداخله ای با استفاده از روش نمونه برداری از رفتارهای ایمنی در یکی از صنایع دفاعی در ایران انجام گرفت. رفتارهای ناایمن قبل و پس از (2 و 4 ماه) نصب علائم هشدار دهنده ارزیابی شد.
نتایج
پیش از مداخله 1/52 درصد رفتار ها ناایمن بودند. فراوان ترین رفتارهای ناایمن عبارت بودند از عدم استفاده و یا سوء استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، پوسچر نامناسب و استفاده غلط از ابزارهای دستی بود. پس از مداخله و با گذشت 2 و 4 ماه از اقدامات مداخله ای، نرخ رفتار های ناایمن به ترتیب به 2/33 و 7/38 درصد کاهش یافت (P<0.005). هر چند که اثر آن در طول زمان کاهش می یابد.
نتیجه گیری
یافته ها حاکی از تاثیر مثبت مداخله در کاهش رفتارهای ناایمن بود. هر چند که از اثربخشی آن در طول زمان کاسته می شد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p724844 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.