بررسی میزان آمادگی 3 بیمارستان منتخب مرزی نظامی کشور در رویارویی با بحران در سال 1387

پیام:
چکیده:
اهداف
این مطالعه به منظور بررسی میزان آمادگی 3 بیمارستان مرزی نظامی کشور در رویارویی با بحران انجام پذیرفت.
روش ها
این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی و در سال 1387 انجام پذیرفت. در این مطالعه داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ(6/90 =α) مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردید و در نهایت با استفاده از روش های آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و...) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
به طور کلی از مجموع 11 بعد مورد بررسی در بیمارستانهای منتخب به ترتیب، بیمارستان واقع در آذربایجان غربی(بیمارستان الف) با کسب امتیاز میانگین 1/87 درصد، بیشترین آمادگی در رویارویی با بحران و بیمارستان واقع در استان خوزستان (بیمارستان ب) با کسب 59/77 درصد و درنهایت بیمارستان واقع در استان خراسان رضوی(بیمارستان ج) با کسب 01/70 درصد در جایگاه های بعدی قرار داشتند. درکل میانگین امتیازات آمادگی در رویارویی با بحران در 3 بیمارستان مورد بررسی 23/78 درصد بود.
نتیجه گیری
میزان آمادگی بیمارستانها به طور میانگین در بیشتر ابعاد (7 بعد از11بعد) در وضعیت خوب و تنها در ابعاد پاسخگویی به نیاز مصدومین، اجرای مانور، پذیرش و انتقال و ترخیص مصدومین در وضعیت متوسط قرار داشت. و درکل در تمامی ابعاد بیمارستانهای مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار داشتند.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p724846 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.