اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون های بازتابیده از لایه های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی

چکیده:

در دهه های اخیر بازتاب سنجی نوترونی با نوترون های قطبیده به منظور مطالعه ساختار سطوح کاربردهای فراوانی یافته است. به طور مثال با اندازه گیری شدت و قطبش نوترون های بازتابیده از یک لایه مجهول با زیرلایه فرومغناطیس می توان نوع و ضخامت نمونه را تشخیص داد. اصول بازتاب سنجی نوترونی بر اساس حل معادله شرودینگر یک بعدی و یافتن ضریب بازتاب در مرز دو محیط ناپیوسته استوار است. در این مقاله با پیوسته در نظر گرفتن تغییرات پتانسیل در مرز دو محیط با استفاده از سه پتانسیل متفاوت خطی، اکارت و تابع خطا در مرز بین لایه ها، اثرات نرمی پتانسیل بر روی بازتابندگی، فاز ضریب بازتاب و قطبش نوترون های بازتابیده از نمونه را برای هر یک از این توابع بررسی کرده ایم.

زبان:
فارسی
صفحه:
329
لینک کوتاه:
magiran.com/p727704 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!