اتصال جوزفسون بین ابررساناهای دمای بالا با ضریب عبور اختیاری

نویسنده:
چکیده:

در این مقاله یک اتصال جوزفسون با ضریب عبور اختیاری بین دو انباره ابررسانای دمای بالا به صورت تحلیلی مطالعه می شود. محورهای c دو انباره ابررسانای دمای بالا موازی با یکدیگر و موازی با سطح تماس دو انباره هستند در حالی که صفحات ab آنها دارای زاویه ای اختیاری نسبت به یکدیگر می باشند. دیواره عایق بین ابررساناها که تونل زنی از طریق آن انجام می شود را در حکم یک سد پتانسیل در نظر می گیریم و فیزیک سد پتانسیل را در یک ضریب عبور الکترون های ابررسانشی نمایش می دهیم. برای بررسی پدیده فوق معادلات شبه کلاسیک آیلنبرگر را به صورت تحلیلی حل می کنیم. سپس نمودارهای جریان فاز را رسم کرده و اثر سد پتانسیل و زاویه بین محورهای دو ابررسانا روی نمودارهای جریان فاز را بررسی می کنیم. مشاهده شده است که نمودارهای جریان فاز با نمودارهای مربوط به اتصال بین دو ابررسانای دماب پایین و همچنین با نمودار مربوط به دو ابررسانای دمای بالا با ضریب عبور کامل متفاوت است. این مجموعه می تواند در نمایش پارامتر نظم ابررسانی -dموج که به ابررساناهای دمای بالا نسبت داده می شود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ساختار به عنوان نکته ای در فهم مکانیسم تشکیل ابررسانایی دمای بالا می تواند مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
337
لینک کوتاه:
magiran.com/p727705 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!