جواب های وابسته به زمان معادلات فوکر - پلانک غیر خطی مربوط به توابع دلخواه از آنتروپی تسالیس

چکیده:

معادلات فوکر- پلانک غیر خطی می توانند به آنتروپی های تعمیم یافته مربوط شوند. حل مانای معادلات فوکر- پلانک وابسته به آنتروپی هایی که به شکل تابع کلی از آنتروپی تسالیس هستند را به دست می آوریم. حل وابسته به زمان این معادلات نیز برای نیروی رانشی خطی تعیین شده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
341
لینک کوتاه:
magiran.com/p727706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!