تاثیر همزمان تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید و پان رتینال لیزر فوتو کواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
رتینوپاتی دیابتی و ادم ماکولای دیابتی از علل مهم کاهش بینایی شدید است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر تزریق داخل ویتره تریامسینولون استوناید همزمان با پان رتینال لیزر فوتوکواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفرایتو دیابتی از نوع پرخطر می باشد.
روش بررسی
این تحقیق در یک کار آزمایی بالینی از مرداد 1386 تا مرداد 1387، بر روی 50 بیمار دیابتی که به طور همزمان مبتلا به رتینوپاتی دیابتی پرولیفرایتو از نوع پرخطر و ادم ماکولای دیابتی دو چشمی بودند انجام شد. برای گروه 1 تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید(4 میلی گرم)، پان رتینال فوتوکواگولاسیون و فوتوکواگولاسیون ماکولا (چشم راست) و گروه 2 تحت پان رتینال فوتوکواگولاسیون و فوتوکواگولاسیون ماکولا (چشم چپ) قرار گرفتند. معاینات کامل چشمی، اندازه گیری حدت بینایی، فشار داخل چشمی و OCT (Optical Coherence Tomography) در ابتدای مطالعه و طی پیگیری های 2 و 6 ماهه و آخرین معاینه (9 الی 12ماه) صورت پذیرفت.
یافته ها
در ماه دوم بعد از تزریق، میانگین حدت بینایی تصحیح شده در گروه 1 به میزان 33/0 35/0 و در گروه 2 به میزان 28/0 47/0. (137/0=P) بود. میانگین ضخامت مرکز ماکولا در گروه 1 درماه های 2، 6 و 12-9 نسبت به گروه دوم (91/73 ± 38/257 در مقابل 380/110± 81/341، 0005/0> P)، (54/120 ± 41/280 در مقابل 63/119 ± 86/377، 0005/0 >P) و 47/97 ± 19/311 در مقابل 53/123 ± 62/369) بودند.
نتیجه گیری
تزریق داخل ویتره تریامسینولون استوناید همراه با پان رتینال فوتوکواگولاسیون لیزری می تواند یک روش درمانی موثر در درمان ادم ماکولا و رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p728278 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!