بنیادهای معرفت شناسی جریان های مذهبی در ایران

چکیده:
در این مقاله، حقوق سیاسی زنان در دیدگاه جریانات مذهبی ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این بررسی، بنیادهای معرفت شناسی این جریان ها و نیز حقوق سیاسی زنان که برآمده از آن بنیادهای معرفتی است مورد توجه قرار گرفته است.
تجددگرایان مشارکت سیاسی زن در همه امور و حتی ریاست حکومت او را می پذیرند و قایل به تساوی حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسی زنان هستند و برای اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده می کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسی زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمی دانند و برای آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوی را به معنای تشابه حقوقی در نظر نمی گیرند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p730055 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!