تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه ای در جنگل های حوضه ارمند، استان چهارمحال بختیاری با استفاده از تکنیک RS و GIS

پیام:
چکیده:
رویش گونه های گیاهی در یک منطقه تحت تاثیر عوامل محیطی و زیستی آن منطقه می باشد. جهت تعیین رویشگاه بالقوه گونه های گیاهی انجام مطالعاتی در زمینه نیازهای اکولوژیک گونه ها و نیز خصوصیات اقلیمی و ادافیکی منطقه مورد مطالعه ضروری است. در این تحقیق، رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه ای شامل سرو زربین، کاج سیاه و زیتون در حوضه آبخیز ارمند شهرستان لردگان از استان چهار محال بختیاری با استفاده از تکنیک سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تعیین شد. بدین منظور پس از جمع آوری نقشه های مختلف از قبیل نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، اقلیم و خاک از سازمان های مختلف، این نقشه ها جهت تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز رقومی شدند. نقشه کاربری اراضی شامل رخنمون سنگی، پوشش جنگلی، اراضی زراعی آبی، مرتع، اراضی زراعی دیم و سایه، از داده های TM تهیه گردید. سپس، با مراجعه به منابع علمی مختلف حدود 14 گونه درختی مدیترانه ای که جزو گونه های صنعتی بودند، شناسایی شدند و نیازهای اکولوژیکی آنها نیز مشخص گردید. برای هر کدام از گونه ها بر اساس نیازهای اکولوژیکی آنها و نیز خصوصیات منطقه مورد مطالعه لایه های اطلاعاتی مختلفی تهیه شد. در نهایت با تلفیق لایه ها با یکدیگر مشخص گردید که حدود 1150 هکتار برای گونه Cupressus sempervirens (L.)، 996 هکتار برای گونه (Arnold) Pinus nigra و 5199 هکتار برای گونه (L.) Olea europea جهت رویشگاه بالقوه این گونه ها مناسب می باشند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p730210 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!