بررسی بافتی و کانی شناسی کانسار روی- سرب مهدی آباد یزد- ایران مرکزی

پیام:
چکیده:
کانسار روی سرب باریت مهدی آباد یکی از کانسارهای معروف سرب و روی در ایران است که در 110 کیلومتری جنوب خاوری یزد، ناحیه ایران مرکزی قرار می گیرد. سنگ میزبان کانسار، سنگهای کربناتی کرتاسه-زیرین، شامل سه سازند سنگستان، تفت، و آبکوه است. سازند سنگستان در قاعده بیشتر از شیل و سیلتستون با میان لایه های آهکی آرنایت تشکیل شده است. این واحد سنگ شناسی با دولومیت و سنگ آهک دولومیتی و آنکریتی سازند تفت پوشیده می شود. سازند آبکوه در بخش بالایی که شامل سنگ آهک چرتی و سنگ آهک رسی همراه با سنگ آهک ریفی توده ای و میان لایه های کنگلومرایی است، روی سازند تفت قرار می گیرد. ساختار ماده معدنی در کانسار مهدی آباد به صورت ناودیس بزرگی با راستای شمالی جنوبی است و به وسیله گسلهای متعددی دستخوش تغییرات فراوانی شده است. از مهم ترین این گسل ها، گسل معمولی تپه سیاه است که احتمالا همزمان و پس از ته نشستی فعال بوده است. اسفالریت، گالن و باریت کانی های معمولی اقتصادی و پیریت و کالکوپیریت، کانی های فرعی در بخش سولفیدی است. کانی های سروزیت (PbCO3)، اسمیت زونیت (ZnCO3)، همی-مورفیت (Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O) و هیدروزنسیت (Zn5(CO3)2(OH)6) کانی های اصلی بخش اکسیده کانسارند. شکل توده معدنی در این کانسار لایه ای، و عدسی، و هم شیب با سنگهای میزبان است. همچنین کانی سازی به صورت تمرکزهای متقاطع به صورت پرشدگی شکستگی ها، حفره های کارستی، کلوفرم، افشان، و خوشه انگوری در کانسار قابل مشاهده اند. از نظر کمی نسبت حجم توده های لایه ای و عدسی همساز با سنگهای میزبان به مراتب بیشتر از بخش پرشدگی شگستگی ها و کارست هاست.
زبان:
فارسی
صفحات:
389 تا 404
لینک کوتاه:
magiran.com/p730462 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!