ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی

چکیده:
در این مقاله، ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی طراحی شده با استاندارد 2800 زلزله ایران براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای، ارزیابی و عملکرد لرزه ای آنها در حوزه رفتارهای خطی و غیرخطی بررسی می گردد. بدین منظور ابتدا نمونه های متعارفی از ساختمان طبق استاندارد 2800 طراحی شده و سپس قاب بحرانی آنها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای، تحت بهسازی مبنا و با روش های استاتیکی غیرخطی، دینامیکی خطی طیفی و تاریخچه زمانی کنترل می شود. مطابق نتایج این تحقیق، عملکرد خمشی کلیه اعضاء در تمامی ساختمان ها کنترل شونده توسط تغییرشکل بوده و با روش دینامیکی خطی تاریخچه زمانی برمبنای شتاب نگاشت زلزله های رخ داده در ایران (از جمله بم) نیازی به بهسازی ندارند. ساختمان های کوتاه برشی در حوزه رفتار غیرخطی عملکرد بسیار مناسبی دارند در حالیکه ساختمان های خمشی(6 و 8 طبقه) با روش استاتیکی غیرخطی و تمامی ساختمان ها با روش دینامیکی طیفی می بایستی بهسازی شوند
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p733498 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!