طراحی دینامیکی توسعه شبکه انتقال در محیط های تجدید ساختار یافته

پیام:
چکیده:
طراحی توسعه انتقال یکی از مهمترین بخشهای طراحی توسعه در سیستم های قدرت است. تجدید ساختار در صنعت برق، اهداف طراحی را تغییر داده و آن را با چالش های جدیدی روبه رو کرده است. در این محیط جدید، طراحی منسجم و جامع، به طوری که بر مبنای معیار های بازار و افق طراحی طولانی مدت باشد، امری ضروری است. در این مقاله، الگوریتم جدیدی برای طراحی دینامیکی توسعه انتقال در محیط های تجدید ساختار یافته ارائه شده است. در این الگوریتم، هزینه سرمایه گذاری و هزینه عملیاتی سیستم، به عنوان معیارهای اقتصادی بازار برق و متوسط هزینه قطع بار در پیشامدهای احتمالی، به عنوان معیار قابلیت اطمینان از دیدگاه بازار و هزینه تراکم، به عنوان عامل تشویق رقابت در میان شرکت کنندگان بازار، استفاده شده است. برای حل مساله طراحی توسعه انتقال، از الگوریتم ژنتیکی همراه با روش ارضای فازی استفاده شده است. در انتها، روش ارائه شده بر روی شبکه 8 شینه و شبکه 30 شینه IEEE، آزمایش شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p737069 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.