مدل بازشناسی واجی کلمات فارسی

نویسنده:
چکیده:
در این مقاله مدلی برای درک و بازشناسی کلمات زبان فارسی ارائه شده است. مدل پیشنهادی مبتنی بر نظریه ی صوت شناختی درک گفتار است. اساس این نظریه، در بازنمود آوایی هر واحد زبانی، مجموعه ای از الگوهای صوت شناختی به عنوان الگوهای آوایی مرجع، ذخیره می شوند و درک آن واحد از طریق انطباق الگوهای صوت شناختی درون داد با الگوهای آوایی مرجع در بازنمایی آوایی صورت می گیرد. انگاره ی پیشنهادی برای درک و بازشناسی بازنمود آوایی و واجی کلمات از ترکیب مدل المان و مک کللند (1) تحت عنوان «اثر» و مدل بورسما (2) تحت عنوان «دستور ادراکی و دستور بازشناسی» است.=
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p741178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.