مقایسه ویژگی های خطی و غیر خطی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب، به منظور کمی سازی سطح استرس با استفاده از الگوریتم تکاملی و شبکه عصبی

چکیده:
سیستم اعصاب خودکار توسط دو شاخه سمپاتیک و پاراسمپاتیک، سیستم قلبی- عروقی را در شرایط مختلف کنترل می کند. دینامیک این سیستم متناسب با حالات روانی مختلف از جمله استرس دستخوش تغییرات شده و از این رو می توان به وسیله تحلیل سیگنال های خروجی آن، فعالیت سیستم اعصاب خودکار را آشکار کرد. در این تحقیق با طراحی آزمایشی مطمئن و ایجاد سطوح مختلف استرس در فرد به دنبال کمی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال HRV بوده ایم. با توجه به اینکه سیستم قلب ماهیت آشوبگونه دارد، لذا در این تحقیق دیدگاه غیرخطی نیز برای تحلیل این سیگنال به کار گرفته شده است. به این ترتیب علاوه بر ویژگی های معمول در حوزه زمان، فرکانس و زمان-فرکانس، ویژگی های غیرخطی نظیر آنتروپی، معیار پوآنکاره و بعد فرکتال از سیگنال HRV استخراج شده است. سپس با استفاده از ترکیب الگوریتم تکاملی و شبکه عصبی، ویژگی های بهینه که بیشترین درصد تفکیک بین سطوح مختلف استرس را مهیا می سازند، مشخص شده است و در نهایت با استفاده از شبکه عصبی و ویژگی های بهینه، تفکیک بین سطوح انجام شد. همچنین مقایسه ویژگی های خطی و غیرخطی سیگنال HRV انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از ترکیب ویژگی های خطی و غیرخطی می توان به درصد تفکیک بیشتری دست یافت، در حالی که ویژگی های غیرخطی نسبت به تغییرات نمونه های ورودی مقاوم تر می باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p741180 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.