شناسایی میکرو آمبولی مغزی در سیگنال داپلر از روی ویژگی های غیر خطی

چکیده:
آمبولی، توده های مجتمع از گلبول های قرمز، چربی و یا حباب های گاز می باشند که آزادانه در سیستم گردش خون در جریان هستند و وجود آن ها نشانه ی خطر اسکیمی می باشد. در بررسی جریان خون در زمان واقعی به روش داپلر ترانس کرانیال (TCD) با عبور میکرو آمبولی جامد و یا گاز از منطقه ی تحت بررسی با داپلر، سیگنالی کوتاه مدت با دامنه ی زیاد ایجاد می گردد. در هنگام ثبت، عواملی مانند حرکت پروب و یا سرفه، باعث ایجاد آرتیفکت با دامنه ی زیاد در سیگنال داپلر می شود که شناسائی آن را از آمبولی را دشوار می کند. صرف وقت زیاد و همچنین احتمال خطای فرد متخصص در تشخیص آمبولی از آرتیفکت، انگیزه ی اصلی طراحی سیستم های تشخیص خودکار می باشد. پیاده سازی این گونه سیستم ها همواره با دو چالش عمده ی استخراج ویژگی های مناسب و طراحی دسته بند مطلوب روبرو می باشد. در این تحقیق هر دو موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش ویژگی، ضرایب موجک، آنتروپی موجک، بعد فرکتالی و ویژگی Besov از سیگنال استخراج شد و به کمک تحلیل آماری ویژگی های با بالاترین میزان تفکیک معرفی شد. در بخش دسته بند، شیوه ی جدیدی برای شناسایی آمبولی و تفکیک آن از آرتیفکت به وسیله مدل مارکف پنهان (HMM) ارائه شد و نتایج آن با نتایج دسته بند شبکه ی عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) مقایسه شد. در مجموع با استفاده از ضرایب موجک و مدل مارکف پنهان طراحی شده، توانستیم به صحت 3/95% و وضوح 7/92% در شناسایی آمبولی برسیم.
زبان:
فارسی
صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p741184 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.