تصدیق مستقل متن هویت گوینده با مدل آمیزه های گوسی تطبیق یافته ساختاری

چکیده:
در این مقاله، روش مدل آمیزهی گوسی ساختار یافته1 (SGMM) که به منظور سرعت بخشی الگوریتم2 GMM-UBM در سیستم تصدیق هویت گوینده، پیشنهاد شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. تاثیر برخی پارامترها در ساخت مدل پس زمینه ی ساختاری 3 (SBM) به تفصیل مورد بررسی و مقادیر بهینه در ساخت مدل مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای پردازش امتیازهای خروجی ساختار SBM-SGMM ساختاری با عنوان شناسایی کننده GMM پیشنهاد می شود. شبیه سازی های انجام یافته نشان می دهد ساختار بهینه ی SBM در ترکیب با پردازنده ی امتیازهای پیشنهاد شده، عملکرد بهتری نسبت به سیستم پایه در ترکیب با شبکه ی عصبی دارد و این در حالتی است که پیچیدگی سیستم پیشنهاد شده، پائین تر از شبکه ی عصبی می باشد. با استفاده از سیستم پیشنهادی، نرخ سرعت بخشی برابر با 7/2 حاصل گردید و در عین حال عملکرد سیستم نیز نسبت به سیستم GMM-UBM بهبود نشان می دهد. در بهترین حالت می توان به نرخ خطای برابر معادل %35/0دست یافت که نسبت به عملکرد سیستم GMM-UBM با نرخ خطای برابر %71/1 بهبود قابل ملاحظه ای حاصل می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p741185 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.