معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه ی مصنوعی Anopheles stephensi Lis

چکیده:

از اوایل قرن بیستم تاکنون دستگاه های تغذیه مصنوعی زیادی ساخته شده است. این دستگاه ها در زمینه پرورش بندپایان خونخوار بدون حضور میزبان زنده، تلقیح انگلها و بررسی میزان انتقال و دوره زندگی آنها در بدن ناقلین، بررسی اثر داروهای مختلف روی انگلها در بدن ناقلین و سایر بررسی های فیزیولوژیک کاربرد دارند. دستگاه تغذیه مصنوعی که در انسکتاریم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته شده، سبک و قابل حمل و نقل بوده، دارای قطعات ساده، قابلیت کار با ولتاژهای مختلف و کار در شرایط میدانی و با برق اتومبیل می باشد. میزان جلب پشه های Anopheles stephensi (Lis) پرورش یافته در انسکتاریم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به این دستگاه برای ارزیابی کارایی آن بررسی شد. از چهار نوع خون مورد استفاده، بیشترین درصد حشرات جلب شده با خون فیبرین زدایی شده گوسفند (3±13) بود که با خونخواری طبیعی (0.57±13) اختلافی نشان نداد (p<0.05). کمترین درصد جلب با خون سیترات دار شده گوسفند بود (0.33+9.33). در کاربرد این دستگاه، استفاده از خون فیبرین زدایی شده گوسفند، برای تغذیه مصنوعی پشه ها توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p74688 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!