تاثیر pH، نسبت رقیق سازی، یون ها و اسمولاریته برروی حرکت اسپرماتوزوآ در ماهی شیپAcipenser nudiventris Lovetzky، 1828)

پیام:
چکیده:

در این مطالعه تاثیر رقیق کننده ها برروی حرکت اسپرماتوزوآی رقیق سازی شده حاصل از مخلوط اسپرم 3 مولد نر تاس ماهی شیپ مورد بررسی قرار گرفت. مقدار بهینه یون ها (سدیم، پتاسیم، کلسیم، و منیزیم)، pH و میزان بافری (تریس، تریس اسیدی و هپس) محلول فعال کننده، همچنین نسبت رقیق سازی و اسمولاریته تعیین شد. بهترین پارامترهای حرکتی اسپرماتوزوآ در محلول بافری تریس اسیدی 30 میلی مول در لیتر حاوی 5/12، 1، 7 و 15 میلی مول در لیتر یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در نسبت رقیق سازی 1:100 و pH 5/8 مشاهده شد. اسمولاریته های 94-68 میلی اسمول بر کیلوگرم نسبتا از حرکت اسپرماتوزوآ جلوگیری کرد. اما اسپرماتوزوآ در فشار اسمزی بالا (133 میلی اسمول بر کیلوگرم و بالاتر) بی حرکت باقی ماند. این مطالعه ثابت کرد که پارامترهای متعددی مانند غلظت یون (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم)، فشار اسمزی، pH، میزان بافری و نسبت رقیق سازی روی حرکت اسپرماتوزوآ در ماهی شیپ موثر است. غلظت یون پتاسیم همراه با فشار اسمزی حرکت اسپرماتوزوآ ماهی شیپ را کنترل می کند. در کل یون های سدیم، کلسیم و منیزیم برخلاف خاصیت بازدارندگی حرکت یون پتاسیم عمل می کنند و کاتیون های دو ظرفیتی (کلسیم و منیزیم) از سدیم موثرترند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p752520 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.