واژگان روسی در فارسی: تغییر ویژگی معنائی آنها (با استناد بر فرهنگ فارسی عمید)

چکیده:
واژهای دخیل هر زبان که در نتیجه ارتباط فرهنگی و زبانی ملت ها صورت می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ملل مختلف و دولتها در برخورد با آن روش های گوناگونی را بکارگیر می کنند. نخستین مرحله یعنی شناخت اینگونه واژه ها با توجه به ارتباطات کنونی کشور ایران با کشورهای روس زبان جایگاه خاص خود را دارد. در تحقیق حاضر با تکیه بر فرهنگ یک جلدی عمید، واژه های روسی دخیل در زبان فارسی بررسی و ارائه شده اند. بر آن است که واژه های دخیل روسی در زبان فارسی را بررسی و آن مفهوم واژه که در زبان روسی از آن فهمیده می شود نخست ارائه، و سپس مفهوم و یا مفاهیم آن را در زبان فارسی امروز که بدان اشاره دارد، ذکر نماید و در نهایت مقایسه ای از آنها در پایان هر مدخل ارائه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
90
لینک کوتاه:
magiran.com/p753816 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!