به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری

پیام:
چکیده:
با توجه به نقش و اهمیت بهره وری در بهبود اقتصادی سازمان ها و به دنبال آن، رشد و بهبود اقتصاد که در نهایت باعث شکوفایی اقتصادی کشور می شود؛ در این مقاله، چگونگی ارزیابی روش های ارتقاء بهره وری با درنظرگرفتن مشکلات و مسائل متعدد سازمان، بررسی شده است. این موضوع، یک مساله تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است که می توان آن را با به کارگیری یکی از تکنیک های این مبحث، حل نمود. با توجه به مزیت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در این مقاله از روش مذکور به منظور ارزیابی و رتبه بندی استفاده شده است. برای درنظرگرفتن نظرات غیرقطعی تصمیم گیرندگان، روش AHP فازی به عنوان ابزار ارزیابی به کار گرفته شده است. به منظور دوری از محاسبات فرآیندهای رتبه بندی فازی در روش AHP فازی متداول، از روش اولویت بندی فازی جدید ارائه شده توسط لینگ و همکاران، استفاده شده است که این روش می تواند اولویت بندی های قطعی را از ماتریس مقایسات زوجی فازی سازگار یا ناسازگار، استنتاج کند. نتایج به دست آمده از مطالعه موردی انجام شده، نشان می دهد که روش مذکور، یک ابزار ساده و کارآ به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت مطرح در مسائل MCDM بوده و می تواند به مدیران سازمآن ها در ارزیابی روش های مختلف ارتقاء بهره وری، کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p754590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.