عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در یک جمعیت کارگری در شهرستان اصفهان

پیام:
چکیده:
هدف

بیماری های قلبی عروقی (CVD) امروزه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامتی انسان ها شناخته شده اند و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما، مهمترین عامل مرگ و میر مردم جامعه هستند بگونه ای که بیش از 4/19 جامعه ایران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. افزایش شیوع این بیماری ها به دنبال افزایش شیوع عوامل خطر زای آنها رخ داده و طی مطالعات بعمل آمده افزایش شیوع عوامل خطرزا ریشه در شیوه زندگی مردم دارد. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع عوامل خطر زای قلبی عروقی در کارکنان شرکت توزیع و تولید برق شهرستان اصفهان انجام شد تا در نهایت یک پروتکل مداخلاتی برای پیشگیری و کنترل CVD در آینده در سطح این شرکت به عنوان یک الگو برای سایر محیط های کارگری فراهم گردد.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی در سال 1387 بر روی همه 585 پرسنل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان انجام شد. اساس اجرای این مطالعه پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، سابقه پزشکی و معاینات فیزیکی بود. سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، نوع و توالی مصرف مواد دخانی، و نوع و میزان فعالیت فیزیکی در قسمت مشخصات فردی، سابقه عوامل خطر ساز CVD، ابتلا به این بیماری ها و سایر بیماری های غیر واگیر در بخش سوابق پزشکی و قد، وزن، محیط کمر، محیط لگن و فشار خون هر فرد در بخش سوم پرسشنامه ذکر شد. قند خون ناشتا، توتال کلسترول، تری گلیسرید، LDL کلسترول و HDL کلسترول اندازه گیری شد در پایان داده ها با نرم افزار SPSS15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

از 585 کارکنان اداره برق، 4.2% قند خون بالا، 33.3% LDL-C بالا، 48.2% توتال کلسترول بالا، 26.4% HDL-C پایین و 51% تری گلیسیرید بالا داشتند. چاقی در 13.6%، اضافه وزن در 46.7%، چاقی شکمی در 42.8% و فعالیت فیزیکی غیر قابل قبول در 75% کارکنان مشاهده شد. 4/16% کارکنان اداره برق در زمان انجام مطالعه سیگاری بوده اند و 8/5% سابقه ترک سیگار را داشته اند. همچنین مبتلایان فشار خون 16% و مبتلایان دیابت 7.2% بودند.

نتیجه گیری

عوامل خطر زای قلبی عروقی در کارکنان اداره برق شیوع نسبتا بالایی دارد لذا شناخت عوامل خطر زای قلبی عروقی در این گروه، یک راهکار مداخلاتی آموزشی و محیطی برای پیشگری بیماری های قلبی عروقی در سطح این شرکت فراهم خواهدکرد و شاید بتواند یک الگو برای سایر محیط های کاری فراهم کند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p758229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!