استحاله: مطالعه و بررسی پاسخهای انطباقی به ضربه

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، با بکارگیری یک مدل حیوانی در تبیین پاسخهای انطباقی یا تغییرات مثبت در کارکردهای جسمانی- روانی پس از وقوع یک ضربه، درخصوص واقعی یا ایلوژنی بودن پاسخهای مثبت در قبال ضربه، انجام شده است. در این پژوهش با یک طرح آزمایشی، 90 موش آزمایشگاهی به طور تصادفی در یک گروه کنترل و 7 گروه آزمایشی وارد کاربندی پژوهش شدند. تحلیل داده ها نشان داد که با بروز ضربه، کارکردهای حافظه ی وحرکتی بهبود پیدا می کند. همچنین مشخص شد که آشنایی قبلی با موقعیت ضربه و فعالیت افزایش یافته ی پیش از وقوع ضربه(در سطوح متفاوت) نقش میانجی را درافزایش کارکردهای فوق بازی می کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p759402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.