تاثیر جو خانوادگی بر تمایلات روان رنجورانه ی فرزندان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، تاثیر جو خانوادگی بر تمایلات روان رنجورانه ی فرزندان بود. به این منظور 70 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه به شیوه ی در دسترس از دانشجویان دانشکده ی روان شناسی و مشاوره ی دانشگاه های مختلف در استان تهران انتخاب و با پرسشنامه های جو خانوادگی و شخصیت روان رنجور مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها، نشان می داد که بین گرایش های روان رنجورانه ی فرزندان با انسجام و بیانگری خانوادگی، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد گرایش های روان رنجورانه با تعارض خانوادگی، رابطه ی مثبت و معناداری دارد و در بعد رشد شخصی خانوادگی، بین گرایش های روان رنجورانه ی فرزندان با پیشرفت مداری، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p759411 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.