منابع استرس دانشجویان

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان شدت منابع استرس و رابطه ی نوع و شدت استرس گزارش شده، توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با عوامل جمعیت شناختی آنان انجام شده است. برای این منظور،650 دانشجو به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسشنامه ی سنجش استرس، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان می دهد که منابع استرس گزارش شده توسط دانشجویان به ترتیب شامل، روابط خانوادگی و بین فردی، وضعیت شغلی، وضعیت شخصی، وضعیت تحصیلی و وضعیت محیطی است. استرس گزارش شده توسط دانشجویان زن در همه ی موارد بیشتر از دانشجویان مرد است. با افزایش سن، استرس ناشی از روابط خانوادگی و بین فردی، وضعیت شخصی و وضعیت شغلی دانشجویان کاهش می یابد. همچنین، دانشجویان مجرد در مقایسه با دانشجویان متاهل در مورد روابط خانوادگی، روابط بین فردی و وضعیت شغلی، استرس بیشتری دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p759416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.