تعیین رابطه بین خود استنادی و ضریب تاثیر در مجلات دسترسی آزاد حوزه DOAJ و ISI علوم پایه در پایگاه های اطلاعاتی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
استناد یکی از عناصر مهم در آثار علمی است و نقش بارزی در تولید و نشر اطلاعات دارد. بخشی از رفتار استنادی، خود- استنادی است. نویسندگان با استناد به آثار خود می توانند شمار استنادات و در نتیجه میزان ضریب تاثیر مجله را تغییر دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خود- استنادی (مولف و مجله) و ضریب تاثیر مجلات دسترسی آزاد پایگاه استنادی موسسه اطلاعات علمی2و راهنمای مجلات دسترسی آزاد3 در حوزه علوم پایه بین سالهای 2005-2004 است. در این پژوهش شاخص هایی همچون میزان خود- استنادی مولف، میزان خود- استنادی مجله، رابطه بین خود- استنادی مولف و ضریب تاثیر، رابطه بین خود- استنادی مجله و ضریب تاثیر و تاثیر نرخ خود- استنادی مجله در عملکرد دسترسی آزاد را مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از روش پژوهش تحلیلی استفاده شده است و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان خود- استنادی مولف در 8 عنوان مجله مورد بررسی 36% است و نرخ خود- استنادی مجله در 54 عنوان مجله 1/26% می باشد. یافته ها حاکی از آن است که بین خود- استنادی (مجله و مولف) و ضریب تاثیر رابطه معنی دار وجود دارد.
بعد از حذف خود- استنادی مقدار خود- استنادی در عملکرد مجلات نشان داد که در حوزه علوم پایه 44% از عناوین افزایش رتبه داشتند، 30% کاهش رتبه و 26% بدون تغییر باقی ماندند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p761663 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.