روشی جدید بر مبنای تبدیل موجک جهت افزایش پایداری رله دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت در برابر جریان هجومی و اشباع ترانسفورماتورهای جریان

پیام:
چکیده:
رله حفاظتی دیفرانسیل به عنوان مهم ترین و عمده ترین رله حفاظتی الکتریکی در قبال اختلال در ایزولاسیون ترانسفورماتور محسوب می شود. تلاش های مداوم به منظور هوشمندنمودن هرچه بیشتر این نوع رله حفاظتی توسط کارخانجات سازنده مختلف صورت گرفته و تاکنون روش ها و ابداعات گوناگونی جهت عملکرد بهتر رله معرفی شده است. هر گونه عملکرد نابجای رله دیفرانسیل با قطع ترانسفورماتور در طی بهره برداری می تواند سبب بروز خاموشی های گسترده شده و با ناپایداری شبکه همراه باشد. به همین علت بررسی عوامل موثر در کار نابجای رله و پیش بینی های به عمل آمده به منظور مقابله با آن حائز اهمیت می باشد. از جمله مهمترین پدیده هایی که ممکن است باعث ایجاد اختلال در عملکرد رله دیفرانسیل گردد، برقراری جریان هجومی هنگام برق دارکردن ترانسفورماتور و اشباع ترانسفورماتورهای جریان می باشد. در این مقاله ابتدا الگوریتمی جدید بر مبنای رفتار متفاوت جریان های تفاضلی تحت شرایط برقراری جریان هجومی و جریان خطا جهت تمایز این دو جریان در رله دیفرانسیل ارایه گردیده است. روش ارایه شده قادر است در کمتر از ربع سیکل جریان هجومی را از خطای داخلی تشخیص دهد. در ادامه این مقاله با استفاده از اندیسی که از فرکانس های بالا و با استفاده از تبدیل موجک استخراج می گردد، جریان مهار در مشخصه رله دیفرانسیل بهبود می یابد. در روش فوق هنگام خطای خارجی و اشباع ترانسفورماتورهای جریان، رله دیفرانسیل از پایداری قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد. صحت الگوریتم های ارایه شده با استفاده از شبیه سازی خطا های مختلف و شرایط سوئیچینگ متفاوت توسط نرم افزار ATP/EMTP نشان داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
136 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p766811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.