پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نور جنوب دریای خزر

چکیده:
پویایی جمعیت و چرخه تولید مثلی کرم پرتار Nereis diversicolor به مدت یک سال به صورت فصلی در اعماق 5، 5 و 0 متری ساحل شهرستان نور بررسی گردید. نتایج نشان داد که در فصول مختلف سال با افزایش عمق، تراکم و زی توده افزایش می یابد. میانگین سالانه تراکم و زی توده این کرم در بیشترین حالت به ترتیب 58/±70/8 عدد و /88±66/476 میلی گرم در متر مربع به دست آمد. همچنین با افزایش درصد مواد آلی و کاهش درصد شن، افزایش در تراکم و زی توده دیده شد. فصل تولید مثل این کرم نیز در فصل بهار است و حداکثر قطر تخمک به طور میانگین 4/9 میکرومتر به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p769830 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!