ارزیابی بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG اختصاصی علیه توکسوپلاسما گوندی ای

چکیده:
سابقه و هدف
توکسوپلاسموز بیماری انگلی است که در موارد مادرزادی و اختلال ایمنی عوارض شدیدی ایجاد می کند. رایج ترین روش تشخیص سرولوژ‍یک آن الایزا است. کیت های الایزا توکسوپلاسموز از استانداردسازی واحدی برخوردار نیستند، لذا این ویژگی ممکن است بر نتایج آزمون ها تاثیرگذار باشد. برای ارزیابی این ویژگی در مطالعه حاضر توافق بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا در مورد تشخیص توکسوپلاسموز تعیین گردید.
مواد و روش ها
سه کیت ÏgG-ËLÏSÂ توکسوپلاسما از شرکت های تجاری مختلف و سه آزمایشگاه دانشگاهی برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG علیه توکسوپلاسما به روش الایزا ارزیابی شدند. سرم های 81 بیمار ارجاع شده به آزمایشگاه برای سرولوژی توکسوپلاسموز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون ها به صورت کیفی (مثبت، منفی و حد مرزی) گزارش شد. میزان توافق نتایج آزمون ها با استفاده از ضریب کاپا تعیین گردید.
یافته ها
در مقایسه بین کیت ها، نتایج آزمایشات 76 نمونه سرم بین سه کیت تجاری یکسان بود و ضریب کاپا 85/0، 90/0 و 97/0 تعیین گردید. در مقایسه بین آزمایشگاه ها، نتایج آزمایشات 80 نمونه سرم بین سه آزمایشگاه یکسان بود و ضریب کاپا 97/0 تا 1 بود.
استنتاج
از مطالعه حاضر نتیجه گیری می شود که آزمون الایزا توکسوپلاسموز از توافق بین آزمایشگاهی و بین کیتی بالایی برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p771835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.