تهیه یک نوع پادزهر درمانی با خنثی کنندگی قوی بر علیه کبری گزیدگی

پیام:
چکیده:
برای درمان کبری گزیدگی (ناژا ناژا اکسیانا) از پادزهری که بر علیه زهر خام این مار در روی اسب تهیه شده است، استفاده می شود. تیتر پایین این پادزهر به دلیل وجود پروتئین های غیر توکسیک و با وزن مولکولی درشت در زهر خام می باشد. زیرا این پروتئین ها از آنتی ژنیستی قوی برخوردار می باشد، و موجب می شود که آنتی بادی کمتری بر علیه پروتئین های توکسیک با وزن مولکولی پایین تولید شود. در این مطالعه اجزاء توکسیک با وزن مولکولی پایین زهر با استفاده از ستون کروماتوگرافی ژل سفادکس G50 جداسازی و سپس یک نوع پادزهر بر علیه این اجزاء توکسیک روی اسب تهیه گردید. یک میلی لیتر از این پادزهر مقدار 8/1 میلی گرم از زهر خام را خنثی نمود. لذا این پادزهر از تیتر بالایی برخوردار بوده و 2/2 برابر قویتر از پادزهری است، که بر علیه زهر خام تهیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p773368 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.