ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک رگه ای گندم (WSMV) در مزارع غلات استان گلستان

پیام:
چکیده:

در سال های اخیر، علایم بیماری های ویروسی شامل موزاییک مخطط، بدشکل شدن پهنک برگ و لاغری خوشه در سطح وسیعی از مزارع غلات استان گلستان مشاهده شده اند. به منظور بررسی علل این عوارض، اقدام به ردیابی ویروس موزاییک مخطط گندم (WSMV) در میزبان های زراعی از جمله گندم و علف های هرز غالب مزارع شامل سوروف (Echinochloa crus-galli)، قیاق (Sorghum halepense)، دم روباهی (Setaria glauca)، علف خرچنگی (Digitaria sanguinalis) و جوموشی (Bromus spp) و دژگال (Echinochloa colonum)، که دارای علایم یاد شده بودند، گردید. در سال زراعی 87-1386، تعداد 700 نمونه از میزبان های مشکوک به بیماری تهیه گردید. نمونه های یاد شده با آزمون الایزای غیرمستقیم با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال ویروس WSMV و نیز تعدادی از نمونه های آلوده در آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی WSMV شامل RCF1، WSM1، WSMF10 و WSMF13 که از ناحیه 5«ژنوم پوشش پروتئینی ویروس یاد شده تهیه شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از الایزای غیرمستقیم، برای اولین بار حضور این ویروس را برروی علف خرچنگی و دژگال تایید کرد. واکنش های مثبت در آزمون RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی WSMV نیز در گندم، علف خرچنگی و دژگال بیانگر وجود ویروس یاد شده بود. براساس نتایج این تحقیق، گرچه در مواردی مزارع گندم و علف های هرز خودرو در مزارع و باغات اطراف، علایمی از قبیل موزاییک، رگه های نامنظم، به رنگ زرد مایل به قهوه ای و کم رشدی از خود نشان می دادند، ولی در اغلب موارد وجود ویروس یاد شده در گندم منفی بود. تحقیق روی ردیابی ویروس در میزبان های اهلی از جمله گندم در این استان ادامه دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p779257 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.