معرفی و تشریح خصوصیات مهم ارقام انگور دیم در استان کردستان

نویسنده:
چکیده:
در سال های 1372 تا 1374 و 1376 تا 1379 ارقام انگور استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از دیسکریپتور پیشنهادی سازمان بین المللی ذخایر توارثی گیاهی (IBPGR) در مراحل مختلف رشد، هنگام شکفتن جوانه، زمان شکوفه، زمان رسیدن محصول، زمان برداشت محصول، و مرحله خواب بوته های مو، کارهای مطالعاتی مربوط به شناسایی بیش از 100 صفت بر روی اندام های مختلف ارقام انگور کردستان انجام شد. در نهایت تعداد 59 رقم انگور شناسایی شد که 17 رقم از این ارقام به صورت دیم بودند. نتایج مطالعات نشان داد که همه ارقام انگور دیم در این استان دانه دار، رنگ میوه آن ها آبی سیاه (7رقم)، قرمز (6 رقم) و سفید (4 رقم)، بود. رقم دوریوی دارای گل های ماده و بقیه ارقام دارای گل های هرمافرودیت بودند. رقم خوشناو با 57 سانتی مترمربع سطح برگ و رقم جبلی با 147 سانتی مترمربع سطح برگ به ترتیب کمترین و بیشترین سطح برگ را داشتند. مقدار مواد جامد میوه از 5/16 درصد (رقم شارباژیر) تا 23درصد (رقم ساهانی)، متغیر بود. دندروگرام مربوط به گروه بندی ارقام تعداد هشت گروه مشابه را نشان داد، هم چنین این دندروگرام نشان داد که ارقام خوشناو و سیاوه تا 80 درصد تشابه داشتند. این مقدار تشابه، فرضیه یکی بودن این دو رقم که حدود 90 درصد تاکستان های دیم استان را تشکیل می دهند را تقویت می کند. در نهایت ارقام ساهانی و سرقوله به دلیل داشتن میوه های درشت و خوشرنگ و ارقام خوشناو و سیاوه به دلیل داشتن خصوصیات ویژه از قبیل عملکرد زیاد. بزرگی خوشه، کیفیت بالای میوه و سازگاری به شرایط دیم و کم آبی معرفی واستفاده از آن ها به عنوان ارقام برتردر برنامه های به نژادی، به زراعی و توسعه تاکستان های دیم توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
577
لینک کوتاه:
magiran.com/p780187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.