نگاهی به شاخص توسعه انسانی و جایگاه ایران در برخورداری از توسعه انسانی در مقایسه با سایر کشورها

چکیده:

در گزارش توسعه انسانی سال 2007 برنامه توسعه سازمان ملل، ایران با شاخص توسعه انسانی759/0 در بین 177 کشور در رتبه 94 قرار گرفته و در مقایسه با سال قبل از آن دو پله ارتقاء یافته است. در بررسی اجزای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی، ایران در دو شاخص درآمد سرانه و آموزش با پیشرفت و در شاخص امید به زندگی در بدو تولد با پسرفت مواجه بوده است. در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه در جایگاه دهم و در قیاس با کشورهای مهم منطقه بالاتر از کشورهایی نظیر پاکستان و مصر و پایین تر از ترکیه و عربستان جای دارد. ایران در راستای سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور باید فاصله حدود 61 رتبه ای خود را با کشور اول منطقه یعنی کویت که رتبه 33 و یا قطر که رتبه 35 دارند جبران کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p780494 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!