تفاوت تبیین حکومت در اندیشه سیاسی امام و ابوالاعلی مودودی

پیام:
چکیده:

در این مقاله هدف نشان دادن این مساله است که چگونه تبیین های متفاوت از امر حکومت و الزامات ناشی از آن در اندیشه های سیاسی به تفاوت های معناداری در اجزاء و ساختار حکومت و لوازم آن منجر می شود. این وضعیت برای اندیشه گرانی که در درون یک سنت فکری مشخص اندیشه ورزی می کنند تابع الزاماتی است که در ساختارهای اندیشگی آن سنت وجود دارد. به همین سیاق الزامات متفاوت در ساختارهای اندیشگی اهل سنت و شیعه تبیین های متفاوت از امر حکومت را در اندیشه سیاسی اندیشه گران این دو سنت بزرگ فکری در دنیای اسلام موجب شده است. در این مقاله تفاوت های ساختاری در اندیشه اهل سنت و تشیع و الزامات ناشی از آن در تبیین های متفاوت از امر حکومت که در اندیشه سیاسی ابوالاعلی مودودی، از اندیشه گران اهل سنت، به صورت حکومت دموکراتیک الهی با مشروعیت الهی مردمی و در اندیشه سیاسی امام خمینی به صورت حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، همراه با مشروعیت الهی (ولایی) مردمی تجلی یافته بررسی می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p780820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.