تفاوت تبیین حکومت در اندیشه سیاسی امام و ابوالاعلی مودودی

پیام:
چکیده:

در این مقاله هدف نشان دادن این مساله است که چگونه تبیین های متفاوت از امر حکومت و الزامات ناشی از آن در اندیشه های سیاسی به تفاوت های معناداری در اجزاء و ساختار حکومت و لوازم آن منجر می شود. این وضعیت برای اندیشه گرانی که در درون یک سنت فکری مشخص اندیشه ورزی می کنند تابع الزاماتی است که در ساختارهای اندیشگی آن سنت وجود دارد. به همین سیاق الزامات متفاوت در ساختارهای اندیشگی اهل سنت و شیعه تبیین های متفاوت از امر حکومت را در اندیشه سیاسی اندیشه گران این دو سنت بزرگ فکری در دنیای اسلام موجب شده است. در این مقاله تفاوت های ساختاری در اندیشه اهل سنت و تشیع و الزامات ناشی از آن در تبیین های متفاوت از امر حکومت که در اندیشه سیاسی ابوالاعلی مودودی، از اندیشه گران اهل سنت، به صورت حکومت دموکراتیک الهی با مشروعیت الهی مردمی و در اندیشه سیاسی امام خمینی به صورت حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، همراه با مشروعیت الهی (ولایی) مردمی تجلی یافته بررسی می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p780820 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!